Novocantus

mužský pěvecký sbor z Novoměstska


Novocantus je mužský pěvecký sbor se zaměřením na duchovní hudbu, který od roku 2015 zkouší pod vedením sbormistra Františka Ostrého v Novém Městě na Moravě a vystupuje v bližším i vzdálenějším okolí. Viz článek o Novocantu z roku 2015.

Kdy zpíváme – Koncerty

Termíny koncertů na rok 2021 zatím nejsou známy.

Minulé koncerty

Co zpíváme

 • Ch-M. Widor (mše op. 36)
 • A. Lotti (mše)
 • H. Schütz (žalmy 106, 134, 139)
 • L. Janáček (Veni sancte, Orání, Láska opravdivá,...)
 • O. Musil (Chlum, Černohorské zvony, Hořické lesy)
 • J. Haydn (Zachovej nám, Hospodine)
 • J. J. Ryba (Zastaveníčko)
 • K. V. Holan Rovenský (Ach můj milý Ježíšku, K Ježíškovi miláčkovi)
 • ...
 • Shema Yisrael
 • Hatikva
 • Ščedryk
 • Nearer, My God, to Thee
 • Omnis mundus
 • Joseph, lieber Joseph mein
 • Alleluia! Panna syna porodila
 • Nuž všichni hlasem veselým
 • Anjel Gabriel
 • V půlnoční hodinu
 • Kristus příklad pokory
 • Anjele boží, strážce můj
 • Franta s dodama
 • Veselme se dnes
 • Hej, hej, povím vám
 • Narodil se Kristus Pán
 • Služte Hospodinu s veselím
 • Soudce všeho světa Bože

Proč zpíváme

Protože nás to baví (ještě o něco více než vymýšlení názvu pro náš sbor).

Jak zpíváme (nejen)

3. 11. 2019 Praha, mše op. 36 Charles-Marie Widora, při mši svaté v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha 9. 9. 2018 oslavy 120 let od založení evangelického kostela v NMnM 10. 3. 2018 NMnM, Horácká galerie, koncert u příležitosti zakoupení klavíru 5. 11. 2017 víkendové soustředění na turistické chatě Studnice 22. 7. 2017 zpíváme při bohoslužbách u příležitosti výročí 610 let od první písemné zmínky o obci Dlouhé 11. 5. 2017 po dvou letech opět zpíváme na zahájení Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně 12. 10. 2016 koncert v Kunštátě se souborem Castello in Aria zabývajím se barokní hudbou provozovanou na kopie dobových hudebních nástrojů 22. 10. 2016 víkendové soustředění v hotelu Medlov 14. 5. 2016 Bystřice nad Pernštejnem, Městské muzeum, vernisáž výstavy obrazů a fotografií Vlasty a Leoše Klecandových 31. 1. 2016 zakládáme zapsaný spolek 13. 12. 2015 adventní koncert se sborem Janáček, v Zámeckém skleníku v Boskovicích 6. 12. 2015 adventní koncert v evangelickém kostele v Jimramově 25. 6. 2015 vystoupení k zahájení Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně 25. 6. 2015 vystoupení k zahájení Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně

Kontakt

Facebook: www.facebook.com/novocantus

Předseda zapsaného spolku Novocantus: Václav Peňáz
I.Č.: 05031109
číslo účtu: 115-2933490207/0100 (Komerční banka, a.s.)

Podporuje nás: Nové Město na Moravě